Thauma nr. 3 ’13/’14

Voor jullie ligt de derde editie van Thauma van het collegejaar 2013/2014. In deze Thauma vertelt Irene van de Beld, oud-student Wijsbegeerte in Leiden en oud-hoofredacteur van Thauma over het licht dat toch volgt na de duisternis van vele jaren studeren. Inmiddels promoveert Irene namelijk in de filosofie van wetenschap in de praktijk aan de Universiteit Twente en zij vertelt over haar onderzoek en waarom filosofie voor de wetenschap nuttig kan zijn. Verder kunnen jullie lezen over de al dan niet beslissende boeken uit het leven van Victor Gijsbers en hoe deze zijn beeld van filosofie – “op de middelbare school vond ik filosofie het verschrikkelijkste dat er bestond” – uiteindelijk toch veranderd hebben. Daarnaast presenteren wij jullie twee essays in het kader van moderne Franse filosofie. Shahin Nasiri schrijft over het begrip ‘difference’ in de filosofie en Lian Setter bespreekt het fenomeen van de ‘Schizo-hero’. Waar we mee beginnen eindigen we ook graag en daarom snijdt ook Tante Sophia het voor vele wijsbegeertestudenten controversiële onderwerp van ‘het nut’ en ‘het praktische’ van de filosofie aan.

Het beslissende boek: Victor GijsbersTon Rovers

“Op de middelbare school vond ik filosofie het verschrikkelijkste dat er bestond. Ik had daar twee ervaringen met filosofie. De eerste was Plato voor het vak Grieks. Nu zijn er stukken Plato waar je goed over kunt discussiëren met vijfdeklassers, maar Plato’s vormenleer is misschien niet het meest voor de hand liggende.

 

Na de studie: promoveren in filosofie van wetenschap in de praktijkIrene van de Beld

“Wat moet je als natuurwetenschapper in de filosofie? Wat denk je in de filosofie te vinden als je in de natuurkunde ook mooi onderzoek kunt doen?” Tijdens mijn studie heb ik Technische Natuurkunde in Delft gecombineerd met Wijsbegeerte in Leiden.

 

Suspended Frontiers - Shahin Nasiri

The word ‘difference’ derives from the Latin ‘differentia’ and ‘differre’, meaning ‘to set apart’. This term is commonly used to denote the distinction between two or more entities. We speak in daily language about the differences between things, opinions, people, etc. As a concept, difference has gained a decisive place in contemporary thought.

 

Schizo-hero: The Revolutionary Potential of SchizophreniaLian Setter

In this paper, I will discuss the term ‘schizophrenia’ as it appears in Deleuze and Guattari’s book Anti-Oedipus and try to explain in what way they view the ‘schizo’ as an emancipated or revolutionary figure. I will begin by evaluating the concept of ‘desiring production’ and try to place schizophrenia in this larger philosophical context.

Tante Sophia weet raadTante Sophia

Voor deze Thauma zal jullie oude Tante voor het eerst deelnemen aan een discussie waar weinig filosofen zich aan durven wagen, sommigen zich vuil aan maken en allen in onverdoofde staat zeer beangstigd op straat en in al dan niet anonieme in de Metro gepubliceerde brieven mee geconfronteerd worden: Het Nut van de Filosofie.

Thauma nr. 2 ’13/’14

 

Het nieuwe jaar is weer aangebroken, de tentamens zijn weer afgelopen en menig filosofiestudent wordt door het koude februariweer geteisterd op weg naar de Matthias de Vrieshof. Als licht in de duisternis presenteren wij de nieuwste Thauma, opdat het jullie de benodigde filosofische warmte mag geven in deze koude dagen.Thauma heeft gesproken met oud-filosofie-studente, oud-Thauma-redactrice en debuterend schrijfster Naomi Boekwijt. Naomi vertelt over haar leven in de Zwitserse bergen en over de relevantie van filosofie voor haar schrijven. Thaumaredacteur Vincent Bos bespreekt de prachtige film De Spiegel, die onlangs op een filmavond van studievereniging Symposion te zien was. Verder herkent Chester Vacquier een omwenteling in de betekenis van het museumbezoek in zijn reactie op het grote aantal bezoekers dat Nederlandse musea afgelopen jaar getrokken hebben. Ook voor onze internationale studenten is er leesvoer deze Thauma en wel in de vorm van twee artikelen die in het kader van het afgelopen semester door Joeri Witteveen gegeven vak Darwin, Darwinism and the Philosophy of Mind. Natuurlijk is Tante Sophia ook van deze Thauma de hekkensluiter met haar dit keer voor haar doen erg schokkende adviescolumn.
 

Interview met Naomi Rebekka BoekwijtVincent Bos en Ton Rovers
 
De verhalenbundel Pels van de ex-wijsbegeerte studente Noami Rebekka Boekwijt werd vorig jaar met veel lovende woorden onthaald. De verwachtingen voor een vervolg zijn daarmee hooggespannen. De Thauma reisde af naar het verre Zwitserland waar Naomi verblijft om met haar te spreken over haar studie, haar werk en de toekomst.

 

Filmbespreking: De SpiegelVincent Bos
 
Tarkovski’s films worden vaak poëtisch genoemd. De beelden zijn vaak sprekender dan de dialogen of het verhaal. Dit geldt zeker voor zijn film De Spiegel die uitkwam in 1975. Met De Spiegel maakte Tarkovski een bijna totaal autobiografische film. De film is opgebouwd uit herinneringen van de regisseur die hij heeft proberen te verfilmen.

 

Museumbezoek: het nieuwe funshoppen of de nieuwe spiritualiteit?Chester Vacquier
 
De functie van funshoppen als een spiritueel tijdverdrijf is op zijn retour en het museumbezoek komt daarvoor in de plaats, zo stelt de directeur van museum de Fundatie in Zwolle. Deze uitspraak doet hij in een reactie op het bericht dat 2013 een topjaar is geweest voor musea in Nederland.

 

Agential thinking in theorizing about evolutionEvert Boonstra
 
Humans have a very strong tendency to ascribe agency to objects. This tendency usually becomes stronger as the object involved becomes more complex, but not necessarily so. It is very tempting, for example, to say that a thermostat ‘thinks’ the room is too cold when it turns on the heater. This tendency of ascribing agency emerges at a very young age.
 

Selecting the Right Use of ‘Selection’Fabian van Beveren
 
In ‘The Nature of Selection’, Elliott Sober introduces us to the two different kinds of selection, being selection of and selection for. He states that these terms, which are derived from the everyday use of the word ‘selection’, are the terms to be used in evolutionary biology. In his explanation he provides an illustration, the so-called selection toy, an apparatus based on the function of a sieve.

 

Tante Sophia weet raadTante Sophia
 
Als trouw lezer van uw rubriek word ik quasi-regelmatig – zo’n drie keer per collegejaar – geconfronteerd met een aspirant-filosoof die uitgeput en uitgehold aanklopt voor advies; advies omtrent de verzorging van zijn blauwgrijze huid en ingevallen wangen, advies betreffende standhouden onder het oorverdovend hoge geschreeuw van de Echte Filosoof, advies over de omgang met alles wat niet Duits is, enzovoorts, en zo verder.